شیروانی

سری رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار Yane Fresh Series

سری رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار Yane Fresh Series

رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار سری رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار . یک جزئی ، رنگ سفت کننده واکنشی سقف ، با پایه آب نام محصول Yane Fresh Series طبقه بندی رزین اکریلیک – رزین سیلیکون – فلوئورین – پلی اورتان موارد استفاده سقف های شیروانی و […]