ضد حریق

محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی و حریق با SK Tighca Coat

محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی و حریق با SK Tighca Coat

محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی و حریق پوشش ضد حریق ضخیم برای محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی برای سطوح داخلی سازه های فلزی و بتنی نام محصول SK Tighca Coat موارد استفاده استفاده در سازه های فضای باز ، اتاق های میانی ، استادیوم های سرپوشیده ، […]

‎رنگ ضد حریق Ceratighca No.2 - رنگ ضد حریق

‎محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی با رنگ ضد حریق Ceratighca No.2

‎ ‎‎محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی با رنگ ضد حریق رنگ ضد حریق ضخیم برای محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی برای سطوح داخلی سازه های فلزی و بتنی GENERIC DESCRIPTION Ceramic series of fire-resistant coating material MATERIAL COMPOSITION Special modified resin USES Places that need to utilize space effectively Places that require no […]