محیط زیست

رنگ اکریلیک طرح سنگ طبیعی Sand Elegante سازگار با محیط زیست

رنگ اکریلیک طرح سنگ طبیعی Sand Elegante سازگار با محیط زیست

رنگ اکریلیک طرح سنگ طبیعی رنگ اکریلیک طرح سنگ طبیعی طبقه بندی پوشش دکوراتیو ترکیبات پوشش بافت تشکیل شده از رزین اکریلیک ویژه و ذرات سنگ و ماسه طبیعی موارد استفاده برای ایجاد نمای طبیعی سنگی آرامش بخش، مناسب برای سطوح نماهای خارجی و داخلی هتل ها، فضاها های تجاری و مسکونی. سطوح قابل اجرا […]