مواد قلیایی

نمای اکریلیک مقاوم Lenaluck با خاصیت ضد قارچ و مواد قلیایی

نمای اکریلیک مقاوم Lenaluck با خاصیت ضد قارچ و مواد قلیایی

نمای اکریلیک مقاوم Lenaluck نمای اکریلیک مقاوم با خاصیت ضد قارچ و مواد قلیایی GENERIC DESCRIPTION One-component, acrylic body texture coat MATERIAL COMPOSITION Acrylic resin USES Interior and exterior AREA OF APPLICATION Suitably primed surfaces of concrete, cement, mortar, brickwork, PC panel, GRC panel, ALC board, gypsum board, asbestos board, wood, metal surfaces COLOUR AVAILABILITY […]

Intermatt رنگ اکریلیک ضد جلبک ، هوا ، روغن و مواد قلیایی

Intermatt رنگ اکریلیک ضد جلبک ، هوا ، روغن و مواد قلیایی

رنگ اکریلیک ضد جلبک ، هوا ، روغن و مواد قلیایی رنگ اکریلیک ضد جلبک ، هوا ، روغن و مواد قلیایی نام محصول Intermatt طبقه بندی رزین اکریلیک موارد استفاده سطوح خارجی سطوح قابل اجرا سطوح پرایمر خورده سیمانی ، دیوارهای گچی ، بنایی ، آجری ، صفحات PC ، پانلهای GRC ، صفحات […]

رنگ اکریلیک ضد قارچ و مواد قلیایی Ninja برای دیوارهای داخلی

رنگ اکریلیک ضد قارچ و مواد قلیایی Ninja برای دیوارهای داخلی

رنگ اکریلیک ضد قارچ و مواد قلیایی رنگ اکریلیک ضد قارچ و مواد قلیایی رنگ یک جزئی امولسیونی کوپلیمر اکریلیک پلی وینیل استات نام محصول Ninja طبقه بندی کوپلیمر اکریلیلک پلی وینیل استات موارد استفاده دیوارهای داخلی سطوح قابل اجرا صفحات گچی ، بتنی ، آجری و صفحات سخت و نرم و غیره مشخصات و […]