هوازدگی

رنگ اکریلیک طرح گرانیت Graninterior EX مقاوم در برابر قارچ و هوازدگی

رنگ اکریلیک طرح گرانیت Graninterior EX مقاوم در برابر قارچ و هوازدگی

رنگ اکریلیک طرح گرانیت Graninterior EX رنگ اکریلیک طرح گرانیت – مقاوم در برابر قارچ و هوازدگی GENERIC DESCRIPTION A water-based high build acrylic natural stone coating consisting of luxurious granite and sandstone aggregates MATERIAL COMPOSITION Acrylic resin USES To simulate granite/ sandstone hybrid texture coat, ideal for interior and exterior of residential, commercial buildings […]

رنگ اکریلیک ضد جلبک و هوازدگی Acristar Shield برای نما و سطوح خارجی

رنگ اکریلیک ضد جلبک و هوازدگی Acristar Shield برای نما و سطوح خارجی

رنگ اکریلیک ضد جلبک و هوازدگی رنگ اکریلیک ضد جلبک و هوازدگی رنگ اکریلیک لاتکس یک جزئی نام محصول Acristar Shield ترکیبات رزین اکریلیک موارد استفاده سطوح خارجی سطوح قابل اجرا سطوح  پرایمر خورده بتنی ، سیمانی ، دیوارهای گچی ، بنایی ، آجری ، پانلهای  PC پانلهای GRC ، پانلهای ALC  ، صفحات گچی […]