کاشی

رنگ اکریلیک جایگزین کاشی Elegance Tile ضد خراش و سایش

رنگ اکریلیک جایگزین کاشی Elegance Tile ضد خراش و سایش

رنگ اکریلیک جایگزین کاشی رنگ اکریلیک جایگزین کاشی – ضد خراش و سایش GENERIC DESCRIPTION A water-based high build acrylic resin texture body coat incorporating natural ceramic chips for a ceramic tile-like finish MATERIAL COMPOSITION Acrylic resin USES Suitable for exterior and interior surfaces AREA OF APPLICATION Suitably primed surfaces of concrete, mortar, mosonry, soft […]

بتونه ترمیم کننده کاشی و سرامیک SK Tile Filler

بتونه ترمیم کننده کاشی و سرامیک SK Tile Filler

بتونه ترمیم کننده کاشی و سرامیک یک نوع ترمیم کننده سطح غیر جمع شونده که از سیمان پرتلند و لاتکس کاتیونی ویژه تشکیل شده است. این نوع ترمیم کننده سطح برای هموار کردن سطح سرامیک های قدیمی یاسطح کاشی های بدون لعاب بتونه با چسبندگی قوی روی زیرکار های غیر آلی به سبب استفاده از […]