رنگ اکریلیک جایگزین سنگ طبیعی Sand Elegante سازگار با محیط زیست

رنگ اکریلیک جایگزین سنگ طبیعی

رنگ اکریلیک طرح سنگ طبیعی Sand Elegante سازگار با محیط زیست

رنگ اکریلیک جایگزین سنگ طبیعی – سازگار با محیط زیست


طبقه بندی

پوشش دکوراتیو

ترکیبات

پوشش بافت تشکیل شده از رزین اکریلیک ویژه و ذرات سنگ و ماسه طبیعی

موارد استفاده

برای ایجاد نمای طبیعی سنگی آرامش بخش، مناسب برای سطوح نماهای خارجی و داخلی هتل ها، فضاها های تجاری و مسکونی.

سطوح قابل اجرا

سطوح پرایمر خورده بتنی، سیمانی، بنایی، صفحات سخت و نرم ، پانل های PC  پانل هایALC و …

مشخصات


GENERIC DESCRIPTION

Decorative sand-effect texture body coat incorporating natural soil, sand and stone.

MATERIAL COMPOSITION

Acrylic resin

USES

Suitable for interior and exterior walls of commercial, residential, schools, etc.

AREA OF APPLICATION

Suitably primed surfaces of concrete, mortar, masonry, soft and hard boards, wood, gypsum, plastered board, metal surfaces etc.

COLOUR AVAILABILITY

Standard colors in SKK Sand Elegante catalogue

PACKING

20 kg/ can 25 kg/ can (export)

NO. OF COATS

2

COVERAGE

1.2-1.4 kg/m2/ coat (Basecoat) 3.0-3.5 kg/m2/ coat (Pattern coat ) **Depends on choice of color

METHOD OF PAINT

Brush, roller or spray

FEATURES

Samples

0

خبرنامه ایمیلی !