افزودنی ترمیم کننده بتن Toughmol مخصوص بتن و سیمان

افزودنی ترمیم کننده بتن

ترمیم کننده چندکاره Toughmol مخصوص بتن ، سیمان ، سرامیک

افزودنی ترمیم کننده چندکاره Toughmol


مشخصات عمومی

افزودنی دارای کوپلیمر ایتلن وینیل استات (EVA) یکی از رزین های امولسیونی با ساختار مولکولی ویژه

ترکیب مصالح

رزین اتلین وینیل استات (EVA)

موارد استفاده

بعنوان افزودنی سیمانی، تقویت کننده اتصال، افزودنی ضد آب کننده، چسب کاشی، سخت کننده گروت و افزایش دهنده خاصیت کشسانی استفاده می شود.

سطوح قابل اجرا

برای بتن، ملات، نماکاری سیمانی، تایلهای موزائیکی و سرامیکی

مشخصات


GENERIC DESCRIPTION

Cement additive consisting of Ethylene-Vinyl Acetate copolymer (EVA) a high molecular resin emulsion

MATERIAL COMPOSITION

EVA resin

USES

As a cement additive, bonding agent, water resistant admixture, tile adhesive grout, hardener and plasticizer

AREA OF APPLICATION

For concrete, mortar, plaster, rendering, mosaic and ceramic tiles

FEATURES


خبرنامه ایمیلی !