رنگ اکریلیک کف شفاف Arkitight L

رنگ اکریلیک کف شفاف

رنگ اکریلیک کف شفاف Arkitight L

رنگ اکریلیک کف شفاف

پوشش سخت کننده کف یک جزئی مایع


نام محصول

Arkitight L

ترکیب

رزین اکریلیک

موارد استفاده

سطوح سیمانی و بنایی بتنی

سطوح قابل اجرا

کف سالن های تولید، پلکان ها، راهرو ها و غیره

مشخصات

رنگ اکریلیک کف شفاف Arkitight L


GENERIC DESCRIPTION

One component, liquid floor hardener

MATERIAL COMPOSITION

Acrylic resin

USES

Concrete, masonry and mortar substrate

AREA OF APPLICATION

Production area, staircase, corridor etc

FEATURES


خبرنامه ایمیلی !