ایجاد بافت دانه سنگی اکریلیک با Milano Corotta از محصولات SKK

بافت دانه سنگی اکریلیک

ایجاد بافت دانه سنگی با Milano Corotta برای سطوح داخلی و خارجی

ایجاد بافت دانه سنگی اکریلیک با Milano Corotta


نام محصول

Milano Corotta

طبقه بندی

رزین اکریلیک

موارد استفاده

ایجاد بافت سبک مدیترانه ای مناسب برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان های اداری و مسکونی

سطوح قابل اجرا

سطوح پرایمر خورده بتنی ، سیمانی ، بنایی ، صفحات سخت و نرم ، چوب ، گچ ، صفحات گچی ، سطوح فلزی و غیره

مشخصات و امکانات

تنوع رنگ

طیف وسیعی از رنگهای مختلفاس کی

نمونه بافت و رنگ


خبرنامه ایمیلی !