رنگ امولسیونی Pleasecoat برای سطوح دیوارهای داخلی و خارجی

مشخصات عمومی

رنگ امولسیونی یک جزئی پایه آبی براق با رزین اکریلیک ویژه

ترکیب مصالح

رزین اکریلیک

موارد استفاده

سطوح دیوارهای فضاهای داخلی و خارجی

سطوح قابل اجرا

مناسب برای سطوح پرایمر خورده بتنی، سیمانی، مصالح بنایی، آجرکاری، پانلهای PC ، پانل های GRC و سطوح سخت ، نرم و غیره

مشخصات


GENERIC DESCRIPTION
One component, water-based acrylic resin high gloss emulsion paint

MATERIAL COMPOSITION
Acrylic resin

USES
Interior and exterior wall

AREA OF APPLICATION
Suitably primed surfaces of concrete, plaster mortar, masonry, brickwork, PC panel, GRC panel, hard and soft boards, etc

FEATURES

COLOUR AVAILABILITY
Wide range of colours


خبرنامه ایمیلی !