سری رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار Yane Fresh Series

رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار

yanefresh

رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار

سری رنگ سقف شیروانی و سطوح شیبدار . یک جزئی ، رنگ سفت کننده واکنشی سقف ، با پایه آب


نام محصول

Yane Fresh Series

طبقه بندی

رزین اکریلیک – رزین سیلیکون – فلوئورین – پلی اورتان

موارد استفاده

سقف های شیروانی و سطوح شیبدار

سطوح قابل اجرا

مشخصات و امکانات


خبرنامه ایمیلی !