رنگ عایق حرارتی Thermo Shut System منعکس کننده حرارت و ضد آلودگی

رنگ عایق حرارتی

رنگ عایق حرارتی Thermo Shut System منعکس کننده حرارت

رنگ عایق حرارتی ، منعکس کننده حرارت

هماهنگ با محیط زیست ، عایق حرارتی ، همراه  با سیستم نگهداری زیر لایه


نام محصول

Thermo Shut System

طبقه بندی

امولسیون رزین سنتیتک با مواد مصنوعی

موارد استفاده

سطوح دیوار های داخلی و خارجی ساختمان

سطوح قابل اجرا

نمای بناها ، بتن ، انواع مختلف صفحات ، لایه های قدیمی

مشخصات و امکانات

تنوع رنگ

طیف وسیعی از رنگهای مختلف

بسته بندی

گالن / kg 10 THERMO SHUT SYST EM

تعداد لایه ها

یک لایه

میزان مصرف

متر مربع / kg 5/1/0- 0/1

روش اجرا

با پیستوله بدون هوا  ، قلم مو یا غلتک

نمونه بافت و رنگ


خبرنامه ایمیلی !