آستان قدس

رنگ و فضای داخل باشگاه ورزشی

رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان استادیوم ورزشی آستان قدس

رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان پوشش های داخلی دیوارهای استادیوم ورزشی آستان قدس رضوی از رنگ ساختمان محصول Lenafriend استفاده شده است. همچنین جهت سیمانکاری بر روی سطوح بتنی از محصول Toughmol بهره برده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می […]