ایستگاه مترو

پوشش دیواره و سقف ایستگاه قطار شهری مشهدپوشش دیواره و سقف ایستگاه قطار شهری مشهد

اجرای نمای ستون ها و سقف زیرگذر ایستگاه آزادی قطار شهری مشهد

نمای ستون ها و سقف زیرگذر پوشش نمای ستون ها و سقف زیرگذر میدان آزادی در مشهد که از محصول Lenaluck و برای زیرسازی آن از محصول Toughmol استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به […]