درمانی

نمای بیمارستان

اجرای نمای بیمارستان الیزابت سنگاپور

اجرای نمای بیمارستان در نمای بیمارستان و فضاهای داخلی مرکز Mount Elizabeth Novena در کشور سنگاپور از محصولات Biofine matt — Eleganstone Sagan — Sanifresh — SK EPO W EHG — Intermatt — Decolux استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن […]