رنگ آمیزی داخلی

اجرای رنگ آمیزی ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد

ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد در اجرای رنگ آمیزی داخلی ساختمان مرکزی بانک صادرات مشهد از محصول Acristar Beauty برای فضای داخل و برای نمای داخلی پارکینگ نیز از محصول Lenafriend DC استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. […]