سنگاپور

نمای مجتمع تجاری COMMERCIAL BUILDING FACADE

اجرای نمای مجتمع تجاری J-CUBE سنگاپور

نمای مجتمع تجاری در نمای مجتمع تجاری J-CUBE در کشور سنگاپور محصولات Lenaluck و Cool Tight Light w و در سقف آن محصول SK EPO W EHG استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال […]

اجرای نمای هتل Mandarian Orchard سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای هتل Mandarian Orchard سنگاپور

نمای هتل در نمای هتل Mandarian Orchard در کشور سنگاپور محصولات Biofine matt استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب […]

نمای بیمارستان

اجرای نمای بیمارستان الیزابت سنگاپور

اجرای نمای بیمارستان در نمای بیمارستان و فضاهای داخلی مرکز Mount Elizabeth Novena در کشور سنگاپور از محصولات Biofine matt — Eleganstone Sagan — Sanifresh — SK EPO W EHG — Intermatt — Decolux استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن […]

اجرای نمای هتل Crowne Plaza سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای هتل Crowne Plaza سنگاپور

نمای هتل نمای هتل Crowne Plaza در کشور سنگاپور که از محصولات Milano Corotta و Compo Silicon w55 استفاده شده است. همچنین رنگ فضاهای داخلی این هتل از محصول Sanifresh است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال […]

نمای مجتمع مسکونی

اجرای نمای مجتمع مسکونی The Interlace سنگاپور

نمای مجتمع مسکونی نمای مجتمع مسکونی The Interlace در کشور سنگاپور محصولات Ceraskaken و Biofine و Lenaluck و رنگ آمیزی فضای داخلی به وسیله محصول Intermatt انجام شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و […]

اجرای نمای ساختمان Wood Lands Spectrum 2 سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان Wood Lands Spectrum 2 سنگاپور

نمای ساختمان در اجرای نمای ساختمان Wood Lands Spectrum 2 در کشور سنگاپور از محصولات Super Lenaflex , Super Biofine , Intermatt , Decolux استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح […]

اجرای نمای پروژه City Square در کشور سنگاپور

اجرای نمای برج City Square در سنگاپور

اجرای نمای برج City Square سنگاپور در اجرای نمای برج پروژه City Square در کشور سنگاپور از محصولات 5Star Paint و Eco Fresh استفاده شده است

اجرای نمای مجتمع تجاری Sembawang Shopping Center سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع تجاری Sembawang Shopping Center سنگاپور

نمای مجتمع تجاری در اجرای نمای مجتمع تجاری Sembawang Shopping Center در کشور سنگاپور از محصول Cool Tight Si W استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان […]

نمای مرکز خرید ION ORCHARD سنگاپور

اجرای نمای ساختمان مرکز خرید Ion Orchard سنگاپور

نمای ساختمان در اجرای نمای ساختمان مرکز خرید Ion Orchard در کشور سنگاپور از محصولات Lenaflex – Lenaluck – Sanifresh استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان […]

اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street سنگاپور

نمای مجتمع تجاری اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street در کشور سنگاپور که محصولات Cerami Fresh IN و  Cool Tight SI W از تولیدات شرکت SKK در آن به کار رفته است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم […]

اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در سنگاپور با رنگ اکریلیک Sand Elegante

اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در سنگاپور

اجرای نمای ساختمان در پروژه اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در کشور سنگاپور از رنگ اکریلیک Sand Elegante استفاده شده است.

اجرای نمای مجتمع مسکونی Costa Rhu سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع مسکونی Costa Rhu سنگاپور

نمای مجتمع مسکونی در این مجموعه مسکونی در کشور سنگاپور Compo Silicon W55 و Intermatt و Decolux به کار رفته است یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا […]