مجتمع مسکونی

نمای مجتمع مسکونی

اجرای نمای مجتمع مسکونی The Interlace سنگاپور

نمای مجتمع مسکونی نمای مجتمع مسکونی The Interlace در کشور سنگاپور محصولات Ceraskaken و Biofine و Lenaluck و رنگ آمیزی فضای داخلی به وسیله محصول Intermatt انجام شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و […]

اجرای نمای هتل و مجتمع مسکونی با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای هتل و مجتمع مسکونی

نمای هتل و مجتمع مسکونی اجرای نمای هتل و مجتمع تجاری از سری کارهای بین المللی SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ […]

اجرای نمای مجتمع مسکونی Costa Rhu سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع مسکونی Costa Rhu سنگاپور

نمای مجتمع مسکونی در این مجموعه مسکونی در کشور سنگاپور Compo Silicon W55 و Intermatt و Decolux به کار رفته است یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا […]

نمای ساختمان - نمای هتل

اجرای نمای مجتمع مسکونی

نمای مجتمع مسکونی استفاده از رنگ های SKK در نمای مجتمع مسکونی یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود […]

اجرای نمای مجتمع مسکونی با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع مسکونی

نمای مجتمع مسکونی نمای خارجی مجتمع مسکونی ساخته شده با پوشش های SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی […]

مجتمع تجاری و مسکونی

اجرای نمای مجتمع تجاری – مسکونی

نمای مجتمع تجاری – مسکونی از محصولات SKK در نمای این مجتمع تجاری و مسکونی بهره گرفته شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال […]

اجرای نمای مجتمع مسکونی در مشهد با رنگ و پوشش های معماری

اجرای نمای مجتمع مسکونی در مشهد

نمای مجتمع مسکونی در نمای این پروژه مجتمع مسکونی از محصول Lenaluck استفاده شده است یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای […]