مناره مسجد

اجرای گنبد و مناره مسجد با روشی نوین و وزن بسیار کم توسط محصولات SKK اس کی کی

اجرای گنبد و مناره مسجد

اجرای گنبد و مناره مسجد طراحی ، اجرا و ساخت گنبد و مناره مسجد در استان خراسان با روشی نوین بدون استفاده از مصالح بنایی و روشهای معمول با وزنی بسیار سبک با محصولات SKK اس کی کی . برای پوشش نمای گنبد از محصول Lilica Tight استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در […]