نمای ساختمان

نمای ساختمان مسکونی 6 طبقه

اجرای نمای ساختمان مسکونی 6 طبقه

نمای ساختمان مسکونی در این ساختمان مسکونی 6 طبقه محصول دانه سنگی از نوع Eleganstone برای نمای ساختمان استفاده شده است. توانایی محصول Eleganstone در استفاده بصورت بدون درز و با درز بندی در این ساختمان به خوبی نمایش داده شده است. هماهنگی بافت دانه سنگی با محصولات طبیعی دیگر نظیر چوب از دیگر نقاط […]

اجرای نمای ساختمان Millenia با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان Millenia

نمای ساختمان از نمونه کارهای خارجی شرکت SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع […]

اجرای نمای ساختمان Velankani Ottera با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان Velankani Ottera

نمای ساختمان اجرای نمای ساختمان Velankani Ottera از سری نمونه کارهای بین المللی شرکت SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای […]

اجرای نمای ساختمان با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان نمونه کارهای خارجی شرکت SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت […]

اجرای نمای ساختمان با رنگ و پوشش های معماری

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی ، […]

skk Project , نمونه کارهای نمای خارجی, رنگ ساختمان,نمای ساختمان ,رنگ نما

اجرای نمای ساختمان اداری

نمای ساختمان اداری از سری نمونه کارهای خارجی اجرا شده با محصولات SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی […]

نمای شیشه ای ساختمان اداری

اجرای نمای ساختمان اداری

نمای ساختمان اداری یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی […]

اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در سنگاپور با رنگ اکریلیک Sand Elegante

اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در سنگاپور

اجرای نمای ساختمان در پروژه اجرای نمای ساختمان Marina bay Sands در کشور سنگاپور از رنگ اکریلیک Sand Elegante استفاده شده است.

نمای ساختمان SHE BUILDING

اجرای نمای ساختمان She Building

نمای ساختمان نمای ساختمان She Building در کشور مالدیو که از محصول PleaseCoat در آن استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب […]

نمای ساختمان 14 طبقه در آذربایجان

اجرای نمای ساختمان 14 طبقه در آذربایجان

نمای ساختمان محصول PleaseCoat در نمای ساختمان 14 طبقه در کشور آذربایجان استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای […]

اجرای نمای ساختمان مسکونی با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان مسکونی یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی […]

نمای ساختمان اداری

اجرای نمای ساختمان اداری

نمای ساختمان اداری یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی […]

نمای ساختمان

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی ، […]

نمای ساختمان

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید و همچنین تنوع بافت و رنگ ، زیبایی ، […]

اجرای رنگ نمای ساختمان نمونه کار خارجی SKK شماره 813

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان نمونه کار خارجی SKK شرکت که از پوشش های نوین معماری برای نمای ساختمان استفاده شده است یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال […]

نمای ساختمان

اجرای نمای ساختمان

نمای ساختمان در نمای این ساختمان از محصولات SKK استفاده شده است یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود […]

مجتمع تجاری و مسکونی

اجرای نمای مجتمع تجاری – مسکونی

نمای مجتمع تجاری – مسکونی از محصولات SKK در نمای این مجتمع تجاری و مسکونی بهره گرفته شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال […]

نمونه کارهای نمای خارجی - رنگ های SKK

اجرای نمای ساختمان مسکونی

نمای ساختمان پوشش نمای ساختمان SKK مورد استفاده در انواع ساختمان ها یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود […]