پاساژ

نمای مجتمع تجاری COMMERCIAL BUILDING FACADE

اجرای نمای مجتمع تجاری J-CUBE سنگاپور

نمای مجتمع تجاری در نمای مجتمع تجاری J-CUBE در کشور سنگاپور محصولات Lenaluck و Cool Tight Light w و در سقف آن محصول SK EPO W EHG استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال […]

نمای مرکز خرید ION ORCHARD سنگاپور

اجرای نمای ساختمان مرکز خرید Ion Orchard سنگاپور

نمای ساختمان در اجرای نمای ساختمان مرکز خرید Ion Orchard در کشور سنگاپور از محصولات Lenaflex – Lenaluck – Sanifresh استفاده شده است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان […]

اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street سنگاپور با رنگ و پوشش های ساختمانی

اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street سنگاپور

نمای مجتمع تجاری اجرای نمای مجتمع تجاری Armenia Street در کشور سنگاپور که محصولات Cerami Fresh IN و  Cool Tight SI W از تولیدات شرکت SKK در آن به کار رفته است. یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم […]

نمای مجتمع تجاری - پاساژ

اجرای نمای مجتمع تجاری

نمای مجتمع تجاری نمای مجتمع تجاری اجرا شده با محصولات SKK یکی از معتبرترین برندها در زمینه رنگ ها و پوشش های ساختمانی محصولات SKK (اس کی کی) ژاپن می باشد. اگر شما هم به دنبال متریال و مصالح مناسب برای نمای ساختمان و یا به دنبال ترکیب رنگ مناسب برای دکوراسیون داخلی خود هستید […]