رنگ ساختمان استادیوم ورزشی آستان قدس

رنگ و فضای داخل باشگاه ورزشی

پوشش های داخلی دیوارهای استادیوم ورزشی آستان قدس رضوی از رنگ ساختمان محصول LENA FRIEND استفاده شده است. همچنین جهت سیمانکاری بر روی سطوح بتنی از محصول TOUGHMOL بهره برده شده است

0

خبرنامه ایمیلی !