نمای هتل CAPELLA HOTEL

نمای هتل CAPELLA HOTEL

برای اجرای نمای پروژه CAPELLA HOTEL در کشور سنگاپور ازمحصولات SKK از انواع SAND ELEGANTECERASKAKENCOMPO SILICON W55DECOLUXINTERMATT استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !