پوشش محافظ بتن در ساختمان مسکونی BISHOPGATES سنگاپور

پوشش محافظ بتن در پروژه مسکونی BISHOPGATES سنگاپور

ساختمان مسکونی BISHOPGATES در کشور سنگاپور که از محصول CERAMICRETE F استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !