سقف ورزشگاه و سازه های فلزی با مقاومت بالا

سقف ورزشگاه

در پروژه SIU SAI WAN SPORTS GROUND در کشور هنگ کنگ محصول FUSSOLON W استفاده شده است. FUSSOLON نوعی از رنگ ساختمان و سازه های فلزی است که مقاومت بالایی در شرایط سخت جوی از خود نشان می دهد.

 

 

 

0

خبرنامه ایمیلی !