نمای بیرونی ساختمان

نمای ساختمان - نمای برج

در پروژه TAI HANG در کشور هنگ کنگ محصول ELEGANCE TILE و  SK FINE METALLIC در نمای بیرونی ساختمان استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !