نمای ساختمان مسکونی 6 طبقه

نمای ساختمان مسکونی 6 طبقه

در این ساختمان مسکونی 6 طبقه محصول دانه سنگی از نوع Eleganstone برای نمای ساختمان استفاده شده است. توانایی محصول Eleganstone در استفاده بصورت بدون درز و با درزبندی در این ساختمان به خوبی نمایش داده شده است. هماهنگی بافت دانه سنگی با محصولات طبیعی دیگر نظیر چوب از دیگر نقاط قوت Eleganstone می باشد.

0

خبرنامه ایمیلی !