نمای مجتمع تجاری J-CUBE

نمای مجتمع تجاری COMMERCIAL BUILDING FACADE

در نمای مجتمع تجاری J-CUBE در کشور سنگاپور محصولات LENA LUCK و COOL TIGHT LIGHT W و در سقف آن محصول SK EPO W EHG استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !