رنگ آمیزی ساختمان با رنگ اکریلیک

رنگ آمیزی ساختمان با رنگ اکریلیک

در این منزل مسکونی که طراحی و اجرای آن توسط شرکت سایگان توس انجام شده است . از رنگ اکریلیک از نوع Acristar Beauty استفاده شده است که جلوه و زیبایی خاصی به منزل میدهد.

1+

خبرنامه ایمیلی !