پوشش ضد حریق در ساختمان CCTV چین

پوشش ضد حریق در ساختمان CCTV چین

در پروژه استثنایی ساختمان مرکزی شبکه تلوزیونی CCTV کشور چین محصول CERATIGHCA 2 از محصولات ضد حریق شرکت SKK استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !