پوشش پلی اورتان

پروژه مرکز فرهنگی نمایشگاه شانگهای (CULTURE CENTER OF CHINA EXPO) در کشور چین

در پروژه مرکز فرهنگی نمایشگاه شانگهای (CULTURE CENTER OF CHINA EXPO) در کشور چین ازمحصول پلی اورتان به نام SK PU ENAMEL استفاده شده است.

0

خبرنامه ایمیلی !