پوشش کف و بدنه استخر + رنگ سقف

پوشش کف و بدنه استخر

پوشش کف و بدنه استخر با درز بندی و آب بندی کامل به همراه رنگ آمیزی سقف ها در این پروژه توسط محصولات SKK صورت گرفته است.

0

خبرنامه ایمیلی !