آجرنما

محافظت از آجرنما با پوشش های شفاف SKK اس کی کی

محافظت از نمای آجری با رنگ و پوشش شفاف

محافظت از نمای آجری آجر به سبب ماهیت طبیعی و بافت ویژه خود در نمای برخی از ساختمانها به خصوص ساختمان های مسکونی بکار می رود و محافظت از نمای آجری همواره امری مشکل و هزینه بر بوده است. زیرا یکی از ضعف های نماهای آجری ، جذب آلودگی های محیطی ناشی از گرد و […]