اندود سیمان

سیمانکاری ساختمان

اندودهای سیمانی و انواع آن

اندودهای سیمانی قدیمی ترین نوع اندودهای ساختمانی هستند که هنوز هم جایگاه خود را در ساختمان سازی و معماری دارند. در اندود سیمانی معمولاً از سیمان پرتلند سفید یا رنگی استفاده می کنند که مواد اولیه آن ترکیبات رنگزای درحد مجاز دارد و بیشتر به مصرف نماسازی، بند کشی و کارهای تزیینی میرسد. در اندود […]