انرژی

نمای ساختمان با پنل خورشیدی

تولید گرما و انرژی از نمای ساختمان

استفاده از انرژی خورشیدی این روزها در صنعت ساختمان بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر نیاز فوری و روز افزون برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان منجر به وجود آمدن تقاضا برای انرژی های جدید شده است. این نیاز ساختمان های تک واحدی تا سالن های اجتماعات را در برمی گیرد. به کار گیری انرژی […]