ایده

قفسه کتابخانه در زیر راه پله

ایده های خلاقانه برای بهترین استفاده از زیر پله و راه پله

اکثرا در خانه ها و محل کاری مکانی برای نگه داری کتاب ها و اشیاء زینتی کوچک نیاز داریم؛ اما گاهی اوقات به دلیل کمبود فضا از خیرش میگذریم، اما خوب است بدانیم با یک ایده خلاقانه و طرح دقیق میتوانیم از فضاهای پرت و بلا استفاده ای که در خانه هایمان وجود دارد مانند زیر […]