رنگ زرد

رنگ مناسب برای بیمارستان

تاثیر رنگ در طراحی بیمارستان و مراکز درمانی

انسان از دیرباز تحت تأثیر رنگ‌های طبیعت بوده است. رنگ‌ها همواره پیرامون بشر را احاطه کرده و او را تحت نفوذ و تأثیر خود درآورده اند. دنیای رنگ‌ها، دنیایی به غایت زیبا و گوناگون و خیال‌انگیز است. رنگ از نیروی طبیعی و اثربخش برخوردار است. رنگ می‌تواند روح و روان فرد را تحت تأثیر قرار […]

مداد رنگی - روانشناسی رنگ - تاثیر رنگ بر روحیه - اثرات رنگ

تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در […]

رنگ زرد

رنگ زرد

رنگ زرد رنگی گرم و شاد است. این رنگ کنایه ای از خورشید، رنگ ابدیت و جاودانگی، روی هم رفته از رنگ های نورانی است. توانایی ذهنی و تمرکز انسان را بیشتر می کند. زرد از رنگ های اصلی و جزو رنگ های گرم است، این رنگ به رنگ قرمز نزدیک تر بوده ولی نسبت […]