سبز

رنگ سبز در دکوراسیون

رنگ سبز در دکوراسیون داخلی

رنگ سبز از رنگهای فرعی است که از ترکیب دو رنگ اصلی آبی و زرد به وجود می آید. رنگ سبز نه مانند زرد محرک و هیجان آور است و نه مانند آبی مسکن و غیر فعال است. رنگ وسط و متعادل است . این رنگ در حالات التهابی بدن یک اثر آرام بخش دارد […]