نمای زنده

ایجاد نما با گیاهان زنده و سطوح سبز

ایجاد نما با گیاهان زنده و سطوح سبز

تا به حال در مورد بام های سبز مطالب فراوانی انتشار یافته و فواید زیست محیطی آن شناخته شده است، اما مفهوم جدیدی از این کاربرد که ریشه های خود را به طور خاصی از محیط زیست شهری می گیرد؛ دیوارهای سبز یا سطوح زنده هستند. این سطوح در مقایسه با ساختمان های قدیمی پوشیده […]